Dr. Axel Reetz
Politikwissenschaftler, Riga
Biogrāfija

Padomju Savienības sabrukums kā arī pārmaiņas Austrumeiropas valstīs notika, kamēr es mācījos universitātē un transformācijas politiskais izaicinājums palika maniem referātiem par priekšmetu, fokusējoties sākumā uz Vācijas piemēru sakarā ar apvienošanos Austrumos pārveidot radio un televīzijas iestādes atbilstoši Vācijas pamatlikumam. Par šo tēmu es aizstāvēju arī savu diplomdarbu. Pateicoties pētīšanas stāžam Rīgā, kas sākumā bija domāts tikai kā atpūta no mācību laika, iedvesmoja interesi par post-sociālistiskām valstīm un it īpaši Baltiju. Tam sekoja publikācijas kā arī vēlāk disertācija par partiju sistēmu attīstību Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Publikāciju saraksts ir domāts lasītājiem pirmkārt atvieglot atrast internetā pieejamus tekstus kā arī tos lejuplādēt, kas, iespējams, nevar iegādāties visās bibliotēkās.

Sarakstā atsevišķo rakstu virsraksti nav tulkoti, jo visi teksti ir tajā valodā rakstīti, ko norāda pats virsraksts. Tomēr ir norādīts, kuri teksti publicēti vairākās valodās.

Iekavās norādīti sadarbības autori.

Sarakstā ietver blakus žurnālistiskajām un zinātniskajām publikācijām pasūtītus pētījumus, kas nebija publiski pieejami.

Daudzi raksti ir vienlaicīgi pārpublicēti blogā axelreetz.blogspot.com un tur gadījumā arī rediģētā versijā. Tur pieejami arī vēl oficiāli nepublicētie teksti.

Atsevišķs blogs latviešu valodā sniedz informāciju par (daļēji) vāciski runājošām valstīm Vācija, Austrija un Šveitse, kā arī Luksemburga un Lihtenšteina.

Publikāciju saraksts